Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Інформація про нормативно-правові засади діяльності суду

 

Конституція України; 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

Закон України «Про доступ до судових рішень»;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді;

Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду;

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації;

Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України №22 від 11.02.2010 року;

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30;

Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від  6 лютого  2009  року № 33;

Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень;

Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками, затверджені наказом Державної судової адміністрації України №113 від 18.07.2011 року;

Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду №51//401/649/471/23/12 від 27.08.2010 року.