Задати питання
flag Судова влада України

РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ       В разі прийняття суддею рішення щодо внесення застави згідно  з нормами Кримінально-процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України кошти перераховуються на депозитний рахунок 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
 ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ
 

ТУ ДСА України в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700

 Р/р    37319085001205     Державна казначейська служба            України, м. Київ

 МФО   820172

 

          Призначення платежу:

        «Застава за __________по справі № ___________, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області»  або

«Частка майна  ст. 362/365 ЦКУ за позовом до _____________справа №_______________, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області»

  

       При поверненні коштів громадянам необхідно надати до ТУ ДСАУ в Запорізькій області заяву, рішення суду з оригіналом підпису судді та печатки, копії паспорту та ідентифікаційного номеру отримувача коштів. В заяві повинні бути вказані банківські  реквізити, на які необхідно перерахувати кошти.

              Додаток 2    
              до листа ДСА України
                   
Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу"
у розрахунковому документі при внесенні коштів на депозитний рахунок суду 
                   
              Приклад 1
ЗАСТАВА                  
1)           внесення застави відповідно до частини першої статті 182 КПК України – внесення коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів  України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення внесених коштів  у доход держави в разі невиконання цих обов’язків.
                   
Платіжне доручення № 1
від "10" вересня 2015 року
                   
          Одержано банком
          "____" ___________ 20___ року
Платник Петренко П.П.            
                   
Код 1234567890                
                   
Банк платника КРД(Ф) АППБ "Аваль" в м. Київ   Код банку   Дебет   Сума
          322904   12341234123412   34 000,00
                   
Отримувач ТУ ДСА України в Донецькій області            
                   
Код 26288796           Кредит    
              37317004001000    
Банк         Код банку      
отримувача         834016        
                   
Сума (словами) Тридцять чотири тисячі грн 00 коп.            
                   
Призначення                  
платежу Застава за Іваненко І.І. по справі № 161/7008/13-к Володарський районний суд Донецької області
 
 
 
                   
М.П. Підписи                
                   
          Проведено банком
          "____" ___________ 20___ року    
                   
          Підпис банку
                   
                   
                   
              Приклад 2
ЧАСТКА У СПІЛЬНОМУ МАЙНІ            
1) внесення коштів відповідно до частини четвертої статті 362 ЦК України – у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець;
2) внесення коштів відповідно до частини другої статті 365 ЦК України – суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення  позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду         
                   
Платіжне доручення № 2
від "10" вересня 2015 року
                   
          Одержано банком
          "____" ___________ 20___ року
Платник ТОВ "Мальви"            
                   
Код 12345678                
                   
Банк платника КРД(Ф) АППБ "Аваль" в м. Київ   Код банку   Дебет   Сума
          322904   12341234123412   34 000,00
                 
Отримувач ТУ ДСА України в Донецькій області          
                 
Код 26288796           Кредит  
              37317004001000  
Банк         Код банку    
отримувача         834016      
                   
Сума (словами) Тридцять чотири тисячі грн 00 коп.            
                   
Призначення                  
платежу Частка майна ст. 362/365 ЦКУ за позовом до ПП "Ірис" справа №161/7004/7-к, Дмитровський міський суд Донецької області
                   
                   
М.П. Підписи                
          Проведено банком
          "____" ___________ 20___ року
                   
          Підпис банку